Behandelingsstrategieen bij kinderen en jongeren met autisme

Behandelingsstrategieen bij kinderen en jongeren met autisme voorzijde
Behandelingsstrategieen bij kinderen en jongeren met autisme achterzijde
  • Behandelingsstrategieen bij kinderen en jongeren met autisme voorkant
  • Behandelingsstrategieen bij kinderen en jongeren met autisme achterkant

Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die het leven van mensen met een dergelijke aandoening (al dan niet samengaand met een verstandelijke handicap) aanzienlijk nadelig kan bepalen. Kinderen en jongeren met autisme laten vaak problemen zien op het gebied van de sociaal–communicatieve ontwikkeling en de zelfredzaamheid. Ook komen gedragsproblemen relatief vaak bij hen voor.Door de aandacht in de media en het surfen op het internet zijn ouders tegenwoordig meer dan voorheen bekend met de kenmerken van autisme en de gevolgen ervan voor opvoeding en begeleiding. De hulpvraag van ouders aan professionals is hierdoor in de laatste jaren veranderd. Ouders stellen gerichte vragen en zijn kritisch ten aanzien van de levering van diensten en de resultaten ervan. Daarom is het nu meer dan ooit belangrijk om als professional op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen in de wetenschap en de klinische praktijk. Dit boek is hiervoor uitermate geschikt.In de eerste hoofdstukken wordt ingegaan op de ontwikkelingen binnen de genetica en taakgerelateerde hersenactiviteit van kinderen en jongeren met autisme. Voorts komen de mogelijkheden van (vroegtijdige) diagnostiek van autisme aan bod. Vervolgens worden verschillende behandelmethoden voor specifieke problemen beschreven, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan onderzoek naar de effectiviteit van deze methoden.De ontwikkeling van de serie Behandelingsstrategieënzijn initiatieven van Cure & Care Development...

Lees verder
Specificaties
ISBN/EAN 9789031337903
Auteur .E.B.M. Huskens
Uitgever Springer Media B.V.
Taal Nederlands
Uitvoering Paperback / gebrocheerd
Pagina's 129
Lengte 242.0 mm
Breedte 158.0 mm
CCD wil hiermee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van standaarden en strategieën die leiden tot kwaliteits– en efficiencyverbetering in de (geestelijke) gezondheidszorg.

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.