Diagnostiek en behandeling in het Speciaal Onderwijs

onderzoek naar autisme en samenwerken met ouders

Specificaties
ISBN/EAN 9789088501364
Auteur Inge Korfker
Uitgever SWP
Taal Nederlands
Uitvoering Paperback / gebrocheerd
Pagina's 93
Lengte 240.0 mm
Breedte 170.0 mm
Het aantal kinderen met sociaal emotionele problemen, zoals autisme, lijkt de afgelopen jaren steeds meer te zijn toegenomen. Scholen en instellingen voor Speciaal Onderwijs zien zich hierdoor meer en meer voor de vraag gesteld hoe deze sociaal emotionele problematiek bij leerlingen kan worden gesignaleerd, welke behandeling moet worden geboden en op welke wijze met de ouders kan worden samengewerkt. Dit boek laat zien hoe wetenschappelijk pedagogisch onderzoek hieraan een bijdrage kan leveren. Er wordt antwoord gezocht op vragen als ´is de toename van het aantal autisme diagnoses van de laatste jaren terecht?´, ´zijn meningsverschillen over de problematiek tussen ouders en leerkrachten van invloed op de behandeling van de leerlingen? en beïnvloeden deze meningsverschillen de samenwerking tussen ouders en school?´. Daarbij worden aanbevelingen gedaan voor praktijk en beleid. Het boek is van belang voor iedereen die betrokken is bij de speciale onderwijszorg voor leerlingen met sociaal emotionele problemen. Dat betreft niet alleen professionals die met deze kinderen werken, zoals leerkrachten in het gewoon en cluster 4 speciaal onderwijs, intern - en ambulant begeleiders, en gedragswetenschappers van scholen en schoolbegeleidingsdiensten, maar ook directeuren en managers van reguliere en speciale scholen en beleidsmedewerkers onderwijs van gemeentelijke, provinciale en rijksoverheden.

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.