Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij volwassenen

samenvatting

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij volwassenen voorzijde
Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij volwassenen achterzijde
  • Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij volwassenen voorkant
  • Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij volwassenen achterkant

In de professionele hulpverlening heeft de aandacht voor autismespectrumstoornissen (ASS) het normale ontwikkelingspatroon van kind tot volwassene gevolgd. In toenemende mate wordt (h)erkend hoe autisme van invloed kan zijn op het psychosociale functioneren en welzijn van volwassenen en hun naasten. Uitgaande van een integrale visie op de zorg voor ASS heeft de Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling autismespectrumstoornissen bij volwassenen als doel om professionals in de gezondheidszorg meer richting en houvast te bieden bij de diagnostiek en de behandeling van ASS bij volwassenen. De richtlijn is geschreven door een werkgroep van psychiaters, psychologen, verpleegkundigen en belangenbehartigers, die werd bijgestaan door een brede multidisciplinaire klankbordgroep. Het reviewproces van de wetenschappelijke literatuur over ASS vond plaats in samenwerking met de Britse richtlijnwerkgroep en het kwaliteitsinstituut NICE en werd in Nederland ondersteund door het Trimbos-instituut. De richtlijn sluit aan bij de bestaande internationale richtlijnen en is geautoriseerd door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en het Nederlands Instituut van Psychologen. Dit is een samenvatting van de Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij volwassenen...

Lees verder
Specificaties
ISBN/EAN 9789058982339
Auteur C.C. Kan
Uitgever Boom uitgevers Amsterdam
Taal Nederlands
Uitvoering Paperback / gebrocheerd
Pagina's 40
Lengte 221.0 mm
Breedte 140.0 mm
De volledige richtlijn is verkrijgbaar via www.tijdstroom.nl en de (online) boekhandel. ISBN 978 90 5898 236 0, 30,00.

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.