Verder studeren met autisme

praktische handvatten voor studenten, docenten en begeleiders in het hoger onderwijs

Verder studeren met autisme voorzijde
Verder studeren met autisme achterzijde
  • Verder studeren met autisme voorkant
  • Verder studeren met autisme achterkant

Steeds meer jongeren met autisme studeren verder in het hoger onderwijs. Dit boek werd in de eerste plaats opgesteld voor deze studenten, om hen houvast te bieden bij de overgang naar het hoger onderwijs en in de hele studieloopbaan. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt het leren en leven van intelligente jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis of ASS in beeld gebracht. Daarnaast wordt de studieloopbaan doorlopen, van studiekeuze tot werk zoeken, met tien thema's uit het studie- en studentenleven. Het gaat om een aantal studiegerelateerde aspecten (zoals plannen, examens afleggen, in groep werken), maar ook om mentaal evenwicht en gelukkig zijn (zoals sociaal leven en gezond blijven). Telkens worden de sterktes en beperkingen van studenten met ASS belicht, en worden er tips aangereikt voor studenten en hun omgeving. De invalshoek is praktijkgericht. Vragenlijsten en checklists kunnen het uitgangspunt vormen voor (zelf)reflectie bij alle betrokkenen, en voor het zoeken naar oplossingen voor kleine en grote problemen. 'Verder studeren met autisme' werd ontwikkeld voor studenten in het hoger onderwijs, én voor begeleiders en docenten die hun onderwijs en begeleiding willen afstemmen op studenten met ASS. Ook voor leerlingenbegeleiders en leerkrachten secundair onderwijs kan dit boek handvatten bieden om de overgang naar het hoger onderwijs voor te bereiden...

Lees verder
Specificaties
ISBN/EAN 9789057184079
Auteur Isabelle Vloeberghs
Uitgever Academic & Scientific publishers
Taal Nederlands
Uitvoering Paperback / gebrocheerd
Pagina's
Lengte 241.0 mm
Breedte 171.0 mm
Het boek is samengesteld door studentenbegeleiders van de Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding van de Universiteit Antwerpen. Het is geschreven uit de praktijk, en uitgewerkt voor de praktijk.

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.